acheter cialis
Нэвтрэх

Нэвтрэх

Подробнее на сайте: https://leorealty.ruhttps://qualcomp.ruhttps://teocreditus.ruhttps://holdcomputer.ruGo to top of pagehttps://computertip.ru https://ducauto.ru https://leostroi.ru https://queauto.ru https://houseleux.ru https://sedoauto.ru
https://comphitech.ruhttps://houserich.ruhttps://boldomstroi.ruhttps://elcomputer.ru http://miratalk.com/

ХЯРГАС НУУР-ЗАВХАН ГОЛЫН САВ

ГАЗРЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДЛАА

             Өнгөрсөн онд Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргаа байгуулагдан 6 аймгийн 51 сумыг хамран үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа билээ.

            Усны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн дагуу сав газрын захиргааны дэргэд сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дүгнэлт, зөвлөмж өгөх, хяналт тавих, олон талын оролцоог хангах үүрэг бүхий орон тооны бус Усны сав газрын зөвлөлийг байгуулах ёстой бөгөөд энэ сарын 27-ны өдөр Завхан аймгийн Улиастай суманд Завхан, Говь-Алтай, Баянхонгор, Увс аймгуудын 105 төлөөлөгчид цуглан зөвлөл байгуулах анхны хуралдаанаа зохион байгууллаа.

4 аймгийн 82  хүнийг Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын зөвлөлд нэрийг нь дэвшүүлж Завхан аймгаас 18, Говь-Алтай аймгаас 10, Увс аймгаас 8, Баянхонгор аймгаас 4, нийт 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөл байгуулагдан даргаар нь “Алтай-Улиастай эрчим хүчний систем”ТӨХК-ын Ахлах инженер Н.Тэгштөр, нарийн бичгийн даргаар нь МХГ-ын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Ц.Оросоо томилогдлоо.

Тус сав газарт Завхан аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 48,5 хувь хамрагдаж байгаа давуу эрхээрээ дарга, нарийн бичгийн дарга тус аймгаас сонгогдож, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд эрдэмтэн судлаач 3, хэвлэл мэдээллийн ажилтан 2, мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөгч 1, Засаг захиргааны төлөөлөгч 7, байгаль орчны салбарын ажилтан 7, төрийн бус байгууллагын төлөөлөгч 9, ус ашиглагчийн төлөөлөгч 14, бусад салбарын ажилтан 2 хүн сонгогдож хууль, журамд заасан байвал зохих төлөөллийг бүрэн хамруулсан, үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх туршлага, чадавхитай зөвлөл байгуулагдсан гэж  хуралд оролцогчид дүгнэж байна.

Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын зөвлөл анхны хуралдаанаараа  2014 оны 2 дугаар хагаст хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээ хэлэлцэн баталлаа.

 

 

Веб холбоос