acheter viagra
Нэвтрэх

Нэвтрэх

Подробнее на сайте:
https://ultimnews.ruhttps://leadingnews.ru https://topallnews.ruGo to top of pagehttps://prime-pc.ruhttps://hotsnews.ruhttps://newsexplore.ru
Go to top of pagehttps://priornews.ruhttps://newshead.ruhttps://maincredit.ru
https://automobyle.ru https://holdnews.ruhttps://flarenews.ru
https://news101.ruhttps://pc-room.ru https://estascredit.ru

Туул голын сав газрын захиргаа, Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, УЦУОША болон Туул голын сав газрын захиргааны үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх, харилцан санал солилцох, туршлага судлах уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2014 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр Төв аймгийн Зуунмод хотод зохион байгууллаа.

 

Тус хэлэлцүүлгийн үр дүнд Усны тухай болон  холбогдох хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хүн амыг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, Туул голын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Туул голын сав газрын захиргаа, Төв аймгийн МХГ, Төв аймгийн БОГ 2014 - 2016 онуудад хамтран ажиллахаар “Санамж  бичиг”-ийг байгууллаа.

Веб холбоос