acheter viagra
Нэвтрэх

Нэвтрэх

Подробнее на сайте:
http://israeli-medicine.ruhttp://pilot-in2it.ru http://natural-treatment.ruhttp://grand-business.ruhttp://medicine-plus.ruhttp://german-medicine.ruhttp://firstmedicine.ruhttp://live-medicine.ru http://grand-medicine.ruhttp://free-health.ruhttp://free-medicine.ruhttp://begin-travel.ruhttp://mellmo.ruhttp://more-health.ruhttp://rich-health.ru

Туул голын сав газрын захиргааны ажлын хэсгийхэн Хан-Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газрын захиргаатай хамтран “Туул голын эх орчмын газар нутгийн байдалтай газар дээр нь үзэж танилцах, эх орчмын цутгал гол горхийг тодруулах, Туул голын эхэн хэсгийг тэмдэглэсэн самбар байршуулах” зорилгоор Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Эрдэнэ сумын нутагт 2014 оны 03 дугаар сарын 24-28-ны өдрүүдэд томилолтоор ажиллаа.

 

Томилолтын хугацаанд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

1/ Томилолтын ажлын зорилго, хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Мөнгөнморьт сумын ИТХ-ын дарга С.Энхбаатар, Засаг даргын орлогч Э.Болормаа нарт танилцуулав.

2/ Мөнгөнморьт сумын төвөөс баруун хойш чиглэлд Бүрхийн даваа нэртэй газар хүртэл 45 орчим километр машинаар, Бүрхийн давааны өврөөс 5 орчим километр явган явж Туул голын эхэнд очиж “Туул голын эх” хойд өргөрөгийн 48030’59.2”, зүүн уртрагийн 108014’08.2” цэгээс эхлэж байгааг тодрууллаа. 

 3/ Туул голын эх орчмын газар нутгийн байдалтай газар дээр нь үзэж танилцаж, эх орчмын уул усны нэрийг Хан-Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны байгаль хамгаалагч Б.Батсайхан, Ц.Эрдэнэбилэг нараас тодруулж, фото зургаар баримтжуулан, зарим байршлын солбицлыг байршил тогтоогч багажаар тодорхойлсон.

 4/ Туул  голын эхийг тодорхойлон тэмдэглэсэн чулуун самбарыг Туул голын эхэнд байршууллаа.

Веб холбоос