acheter viagra
Нэвтрэх

Нэвтрэх

Подробнее на сайте: http://pythonlearn.ruhttp://pro-java.ruhttp://computermonster.ruhttp://collect-computer.ru http://hightechcomp.ru http://gromder.nethttp://build-biz.ruhttp://collect-pc.ru http://live-code.ruhttps://python-scripts.comGo to top of pagehttp://python-3.ru http://hardcomputer.ru
https://themes-wp.org
http://codingway.ru
http://run-pc.ru

Жил бүрийн 03 дугаар сарын 22-ны өдрийг “Дэлхийн  усны өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас 2014 онд “УС БА ЭРЧИМ ХҮЧ” урилагыг гаргасан.

Тус уриалгын хүрээнд Туул голын сав газрын захиргаанаас 2014 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Дулааны II, III, IV цахилгаан станцуудын инженер, техникийн ажилчидын төлөөлөлтэй хамтарсан уулзалт зохион байгууллав.

 

Уулзалтаар “Дулааны цахилгаан станцуудад хийсэн газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээний үр дүн” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж, цаашид ТГСГ-ын захиргаанаас 2014 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар танилцуулж, хамтран ажиллах талаар харилцан санал солилцов.

Уулзалтыг 3 цахилгаан станц дээр зэрэг явуулсан бөгөөд оролцогсдын мэдээллийг дор харуулав. Үүнд:

  1. “Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК-д Усны менежмент, төлөвлөлтийн албаны дарга Ш.Мягмар, Усны барилга, байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батбаяр нар уулзалтыг зохион байгуулж станцын инженер, техникийн 96 ажилтан оролцов;
  2. “Дулааны III цахилгаан станц” ТӨХК-д Ус ашиглалтыг зохицуулах албаны дарга Ц.Бажий, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Хашбаатар нар уулзалтыг зохион байгуулж станцын инженер, техникийн 45 ажилтан оролцов;
  3. “Дулааны II цахилгаан станц” ТӨХК-д Мэдээлэл, хяналт, үнэлгээний албаны дарга М.Гомбодорж, Ус ашиглалтыг зохицуулах албаны ахлан мэргэжилтэн С.Сүхбат нар уулзалтыг зохион байгуулж станцын инженер, техникийн 18 ажилтан оролцов;

Веб холбоос