acheter viagra
Нэвтрэх

Нэвтрэх

Подробнее на сайте:
https://inedvijimosti.ru https://sdelaisvoidom.ruhttps://primohouse.ruhttps://zedconstruct.ru
https://thehousebuilder.ruhttps://econedvijimosti.ruhttps://dohomebuild.ru
https://buildbighouse.ru https://daoconstruct.ruhttps://currenthouse.ru https://buildthehouse.ru https://samsdelairemont.ruhttps://fullconstruct.ruhttp://repair-yourself.ru https://houseconstruct.ru

Байгаль орчин, ногоо хөгжлийн сайдын “Туул голын сав газарт усны тоо бүртгэл явуулах” тухай 2013 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А-200, Туул голын сав газрын захиргааны даргын “Усны тоо бүртгэл явуулах” тухай 2013 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн А-34 дүгээр тушаалын дагуу Сав газарт хамаарах Архангай, Өвөрхангай, Төв, Булган, Сэлэнгэ аймгуудын 37 сум, Улаанбаатар хотын Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул, Налайх дүүргүүдэд усны тоо бүртгэл явуулах ажлын 3 дэд хэсэг ажиллаж байна.

 

Уг ажлын хүрээнд сав газрын нийт нутаг дэвсгэр дэх гол, горхи, рашаан, булаг, нуур тойром зэрэг гадаргын ус, худаг, хяналтын цооног, цэвэрлэх байгууламж, үерийн хамгаалалтын далан зэрэг усны барилга байгууламж, мөн сав газарт үйл ажиллагаа явуулж буй ус ашиглагчдын нэгдсэн тоон мэдээлэл гарах юм.

Веб холбоос